Profil spoločnosti

Inštalatérsky tovar, sanita, filtrácia a záhradné doplnky

Firma STENO CZ s.r.o. je česká firma 25 ročnou tradíciou a patrí medzi najväčších dodávateľov vodoinštalačného materiálu v Českej republike. Jej hlavným obchodným artiklom je inštalatérsky tovar, sanita, filtrácia vody a záhradné doplnky. Založenie firmy vzniklo v roku 1992 a jeho zakladateľom bol pán František Stehno.

Vlastný areál firmy bol vybudovaný už v roku 1997, a to v Mikuloviciach pri Pardubiciach, kde okrem administratívy, skladov a výrobnej prevádzky od samého roka 2005 je aj vlastná predajňa so vzorkovňou kúpeľní, sanitárnym a plniacim tovarom a skúšobným oddelením.

Od roku 1999, keď sa stal výkonným riaditeľom spoločnosti Vladimír Wachsmuth, sa datuje ďalší veľmi úspešný rozvoj firmy, ktorá má teraz maloobchodnú predajňu v Bystřici nad Pernštejnem a Mikuloviciach pri Pardubiciach. Centrála v Mikuloviciach zabezpečuje expedíciu tovaru po celej ČR.

Významným počinom firmy bolo vybudovanie vlastného skúšobného oddelenia vybaveného zariadeniami českej a talianskej výroby. Vlastné kontrolné oddelenia boli vybudované v roku 2005 a stali sa zárukou kvality všetkých dovážaných výrobkov a komponentov. Skúšobné stolice umožňujú testovanie vodovodných batérií, guľových kohútov, regulátorov tlaku, poistných ventilov, hadičiek a tiež odolnosti materiálu.

Od samého začiatku sa spoločnosť STENO CZ snaží reagovať na požiadavky svojich zákazníkov, a preto je ponuka dodávaného tovaru neustále rozširovaná a inovovaná podľa súčasných technických požiadaviek a návrhových trendov. Firma sa pravidelne zúčastňuje na výstavách v Českej republike a na Slovensku.

Spokojnosť zákazníka je prioritou, a preto je venovaná veľkej starostlivosti o profesijný rozvoj, pravidelné vzdelávanie všetkých pracovníkov a zlepšovanie pracovného prostredia. Od zahájenia činnosti sa firma rozrástla až na dnešných 45 zamestnancov. Centrála v Mikuloviciach sa nachádza vo vlastnom areáli, strediská v Liberci a Bystřici nad Pernštejnem sa nachádzajú v prenajatých priestoroch.

Za zmienku stojí aj sponzoring, ktorým firma pravidelne poskytuje finančnú podporu verejnoprospešným projektom v oblasti športu a sociálnych služieb (napr. rozvoj onkológie, inovačné detské ihrisko v Pardubiciach, Paraple) a dobročinnej činnosti (občanom postihnutých pri živelných pohromách).

 

STENO SK

Úspešná prezentácia spoločnosti STENO na Aquatherme v Nitre od roku 2012 bola podnetom na založenie dcérskej spoločnosti STENO SK s.r.o. Sídlom firmy sa stala Banská Bystrica. Spoločnosť začala vyvíjať obchodnú činnosť od apríla roku 2013. Sortiment je zhodný so sortimentom firmy STENO CZ.